18/10/2018 11:21:33 - Lượt xem: 134Thiết kế, thi công Cổng trào thị trấn Mèo Vạc - Tỉnh Hà Giang

Huyện Mèo Vạc là địa danh nổi tiếng trập trùng núi cao, vực sâu, đường ngoằn ngoèo, thác dữ của tỉnh Hà Giang
Công ty THNN Quảng cáo AZ Việt Nam thực hiện thiết kế, thi công cổng trào thị trần Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang