03/08/2018 17:36:43 - Lượt xem: 170Gian hàng công ty TNHH vật tư và trang thiết bị y tế Hat-med

Hình ảnh gian hàng của công ty TNHH vật tư và trang thiết bị y tế Hat-med  tại Hội thảo thiết bị y tế 2017
Địa chỉ: Phòng 1702, Tòa Văn Phòng Licogi 13
Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 
Hà Nội, Việt Nam