16/03/2017 11:02:31 - Lượt xem: 182TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VIETBUILD HÀ NỘI 2017 - LẦN 1

Thời gian: 15/03 - 19/03/2017
Quy mô: 1.620 gian
Địa điểm: 
Cung Triển lãm Xây dựng Quốc gia - 01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội