25/08/2018 15:11:50 - Lượt xem: 115Thiết kế, thi công đèn trang trí Hoàng Thành- Thăng Long

Kỷ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Khu Di tích Trung tâm Hoàng Thành - Thăng Long Hà Nội, do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức.