28/08/2018 09:04:00 - Lượt xem: 22Gian hàng Triển lãm Nông sản Cao bằng tại tại Triển lãm Nông nghiệp Hà Nội 2017